måndag 23 september 2013

Varför inte utrota getingen

Under åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. Antalet artiklar och insändare i UNT var 55.
I vilken mån verkligheten och/eller min syn har förändrats är intressant att reflektera över


Den här insändaren var publicerad 9 oktober 2003

Varför inte utrota getingen i stället för vargen?

Debatten om vargen går vidare. Varför vill man utrota just den arten? Varför föreslår man inte utrotning av t ex getingen som varje år orsakar någon människas död? Hur ser man på människans ansvar?

Verkligheten är ju emellertid att rädslan är större för vargen och att vargar dödar tamdjur i en sådan omfattning att enskilda människors ekonomi äventyras. Det är den verkligheten vi måste hantera. Politiker måste visa solidaritet med t ex fåruppfödaren inte bara med ord utan också i handling. Bättre stöd för att skydda tamdjuren måste tillskapas.

Skyddet av hotade arter är en viktig del av bevarande av biologisk mångfald. Vi har ett särskilt ansvar att värna våra rovdjur. De fem stora rovdjuren björn, varg, lo, järv och kungsörn måste få utveckla livskraftiga stammar i Sverige. Skyddsjakt ska starkt begränsas till dess att populationerna är tillräckligt stora för att långsiktigt överleva. Undantag kan göras i renbetesområden.

Allmän jakt på varg är en uppfattning som ligger långt från den socialliberala förvaltarskapstanken, som innebär att vi inte har rätt att förbruka jordens resurser utan endast att bruka.

-

Harald Nordlund (fp)Skicka en kommentar