fredag 20 september 2013

Heja Norrbotten

I Norrbotten pågår en omfattande utbyggnad av vindkraften. En av världens största anläggningar tillkommer i Markbygden. Norrbotten går före i energiomställningen.
Men hur är det i övrigt i vårt land. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har att följa av riksda´n fastställda mål om att stimulera utbyggnad av vindkraft. Men hur aktivt bidrar man? En uppfölning av detta är motiverad
Skicka en kommentar