fredag 20 september 2013

Förnybart konkurrerar ut fossilt

Är Kristdemokraterna negativt till vindkraft? Ett par kristdemokrater har skrivit att om Vattenfalls elproduktion ska bli helt förnybar innebär det negativa konsekvenser för både miljön och ekonomin.
Vattenfalls investeringar i kolkraft och kärnkraft har väl visat sig vara dåliga affärer för skattebetalarna. Vattenfall har faktiskt blivit en miljöbov.
Varför inser inte Vattenfall det som rent av den amerikanska regeringen insett, nämligen att förnybar energi ganska snart kommer att kunna konkurrera med fossila bränslen? Och varför har inte regeringen sett förändringarna beträffande viljan att investera i förnybart?
Skicka en kommentar