fredag 20 september 2013

Vem ska avgå?

Det är lätt för politiker att skylla på tjänstemän när ambitioner inte förverkligas. Men en grundförutsättning för att tjänstemän ska kunna agera rätt är ju att beslut fattas och fattas på rätt sätt. När tjänstemän tvingas ta ställning utan ett formellt beslut kan man inte kräva politikers avgång. Så måste det vara.
Men nog vore det befogat med avgångar i en del fall.
Skicka en kommentar