tisdag 24 september 2013

Fel att skylla dålig ekonomi på cheferna

Under åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. Antalet artiklar och insändare i UNT var 55.
I vilken mån verkligheten och/eller min syn har förändrats är intressant att reflektera över


Den här insändaren var publicerad 3 november 2003
Klassificering: EKONOMI

LEDARNA VAR INFÖRDA 24/10 OCH 29/10.
Fel att skylla dålig ekonomi på cheferna

I stället för att sparka cheferna i Uppsala kommun är det dags att se över den politiska organisationen. Kanske finns det möjlighet att både minska politikerkostnaderna och effektivisera den politiska styrningen, skriver Harald Nordlund.
BREV TILL LEDARSIDAN
Ledarna var införda 24/10 och 29/10.

Inte heller UNT har förstått principerna för den politiska styrningen av Uppsala kommun. Men det är kanske för mycket begärt eftersom den politiska ledningen själv inte tycks ha förstått.

När en nämnd inte klarar sin budget ska cheferna sparkas, enligt UNT och en del ledande politiker.

Nämndens ansvar

Kommunfullmäktige beslutar om mål och resurser till olika sektorer. Beställarnämnder tecknar avtal med utförarnämnder. I beställningen regleras ekonomi, kvalitet och kvantitet.

När obalans uppstår är det nämndens ansvar att åstadkomma balans genom ändring av antingen de ekonomiska

resurserna och/eller kvalitets-/kvantitetskraven. Förankring av sådana beslut hos kommunstyrelse eller kommunfullmäktige krävs i vissa fall.

Politiskt ansvar

I fallet Uppsala har ansvariga politiker inte fattat beslut om förändringar som medför balans. Ansvaret är således ett politiskt ansvar. Det inger inte förtroende att, när den politiska kraften saknas, skylla kommunens problem på cheferna.

I de fall nämnd uppdragit till en förvaltning att vidta vissa preciserade åtgärder och dessa inte effektueras skall ansvarig chef ställas till svars. Men problemen i Uppsala ligger i första hand inte här.

I stället för att sparka chefer kanske det är dags att se över den politiska organisationen. Kanske finns möjligheter att både minska politikerkostnaderna och effektivisera den politiska styrningen.

-

Harald Nordlund

F d riksdagsman (fp) och kommunalråd i Uppsala

Skicka en kommentar