tisdag 24 september 2013

Vidarebefordrade energinyheter

I budgetpropositionen för 2014 föreslår regeringen sänkt skatt för egenproducerad förnybar el. Satsningen utformas som en skattereduktion och är ett led i regeringens arbete för att öka andelen förnybar el och stärka konsumenternas ställning på energimarknaden. Miljöpartiet är dock kritisk till att miljontals hushåll i lägenhet stängs ute.
Stabil och billig el kan säkra de framtida jobben för Sverige, eftersom det gör att produktion blir billigare. En integrerad europeisk elmarknad är ett hot, och ett annat hot är den ”forcerade, omotiverade och subventionerade utbyggnaden av vindkraften”, skriver Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott. Yvonne Fredriksson, fd generaldirektör på Energimarknadsinspektionen, skriver i en replik att hon är förvånad över att utskottet vill stänga Sveriges gränser och påpekar att vi är medlemmar i den Europeiska unionen och åtagit oss att samarbeta för att genomföra en inre marknad för energi i EU. Inget land klarar sig självt, inte ens Sverige, som nettoimporterar el sex-sju år av tio
Hur påverkas turismen på Gotland av vindkraften? Det är ämnet för en magisteruppsats vid Uppsala universitets Campus Gotland. Svaret är att vindkraften inte påverkar turismen på Gotland negativt, utan tvärtom kan locka turister.

Världens största solkraftsdrivna båt, PlanetSolar, har anlänt till Paris. På den 31 meter långa båten finns 537 kvadratmeter solceller som producerar mellan 500 och 600 kWh vid vackert väder. Med fulladdade batterier har båten en räckvidd på 300 kilometer. Sedan måste det bli solsken igen.Skicka en kommentar