fredag 6 september 2013

Lasarettet i Enköping - ytterligare en utmaning

Radio Uppland pekade just nu på ytterligare en utmaning för politikerna inom Uppsala läns landsting. Lasarettet i Enköping är näst sämst i landet var nyheten. Man ska vara skeptisk inför olika rankningar som görs, men signalen är allvarlig.
Nu måste lasarettets styrelse snabbt analysera kritiken och utifrån den fatta nödvändiga beslut. Uppsala läns landsting, med de förutsättningar, som finns i länet, ska vara bland de bästa i alla avseenden.
Har inte bristerna kommit fram i styrelsens uppföljning av verksamheten? Om inte, varför? Eller har bristerna negligerats?
Jag tror att förklaringen, igen, är att verksamheten inte styrs politiskt.

Skicka en kommentar