lördag 7 september 2013

Säg nej till fulel

Det här har jag fått från mitt elbolag. Genom konsumentmakten kan vi förändra. Tänk om de flesta sa nej till fulel.
"Ingenting är omöjligt – det tar bara lite längre tid.
Telge Energi är ett helt rent elbolag och vi säljer enbart el från förnybara energikällor. Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen och att all el som produceras i Sverige och resten av världen ska vara ren el. Det kanske kan te sig som en närmast omöjlig uppgift, men med små steg och om alla hjälps åt är vi övertygade om att vi kan nå det målet. Du som är kund hos Telge Energi gör en viktig och bra insats genom att köpa ren el. På så vis bidrar du till utbyggnaden av förnybara energikällor.

Genom våra SIFO-undersökningar vet vi att noll procent av svenska folket vill att deras el produceras av kolkraft. Men ändå är det precis vad de flesta får i sin elmix om man inte aktivt gör ett annat val. Vår övertygelse har hela tiden varit att inom en snar framtid kommer det vara omöjligt att sälja el från kolkraft. För i samma stund som elkunderna förstår vilka energislag de köper kommer de börja ställa krav på elbolagen och kolkraft blir då olönsamt. Nu börjar den nya tiden! Fortum fattade nyligen beslut om att stänga kolkraftverk i Finland. Man hänvisar till minskad efterfrågan på kolkraft.

Jag lyfter på hatten och gratulerar Fortum till ett klokt affärsmässigt beslut som bådar gott inför framtiden. För att citera Winston Churchill; ”Ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid.” "
Skicka en kommentar