torsdag 3 oktober 2013

Återvinning och återanvändning

Ett beslut i riksda´n. Är det bra? Bra att man fokuserar på frågan, men är regeringen tillräckligt på hugget?
Regeringens får rätt att besluta om insamlingssystem för återvinning eller återanvändning av elektriska och elektroniska produkter. Regeringen får också rätt att besluta om regler för när företag som tillverkar elektriska och elektroniska produkter måste ha ett ombud i ett annat EU-land.
Regeringen får även rätt att besluta om vissa regler som gäller bekämpningsmedel. Det gäller kontroll av utrustning för spridning av bekämpningsmedel, undantag från förbudet mot spridning av bekämpningsmedel från flygplan samt avgifter för utbildning i hantering av bekämpningsmedel. 
Skicka en kommentar