torsdag 3 oktober 2013

Från riksda´n om dödförklaring

Reglerna om dödförklaring av försvunna personer ändras från den 1 januari 2014.
I dagsläget räcker det att en person är försvunnen för att kunna bli dödförklarad. Beslutet innebär att en försvunnen person måste befaras vara död för att frågan om en dödförklaring ska tas upp till behandling. En annan ändring är att den som är god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för en person som är försvunnen nu kan ansöka om dödförklaring.
Skicka en kommentar