torsdag 26 september 2013

Röjningsarbete krävs

Varje kommun i länet gör det. Landstinget gör det. Alla verkar vilja utveckla vårt län. Men hur många regionalpolitiska instanser behövs det egentligen?
Regionfrågan är inte död men den ligger i koma. Det innebär inte att de regionala aspekterna lämnas därhän. I vårt län har vi ett Regionförbund, som är ett regionalt organ med indirekt valda politiker. Medlemmar är kommunerna och landstinget. Dessa är också medlemmar i Mälardalsrådet, en intresseförening där medlemsantalet är 64 och utgörs av kommuner och fem landsting.
Finns en uttalad vilja om vad våra kommuner och landstinget har för mål utöver att medverka till att stärka dels Uppsala län, dels Mälardalsregionen. Jo mål finns, men inget uttalat hur man ska nå dessa.
 
Arbetet med Uppsala läns regionala utveckling saknar samordning och är i behov av ett tydligt ledarskap. Idag försöker ett tiotal olika länsorgan utveckla Uppsala län på egen hand utan större samordning. Ett resurskrävande arbete som inte ger något större resultat. Det enda rätta är att inleda ett röjningsarbete i länets regionalpolitiska virrvarr.

 

Det säger Harald Nordlund (fp) som i en skriftlig fråga till landstingsrådet Mats O Karlsson (s) vill veta om den politiska majoriteten är beredd att vidta åtgärder för att åstadkomma en mer effektiv regionalpolitik till lägre kostnad. ………………………………………………………………………………………………

 

Kontakt med Harald Nordlund enligt ovan.

Bild på Harald Nordlund för fri publicering: http://www.folkpartiet.se/templates/AreaContentPage____9651.aspx

Länk till interpellationen ” Effektivisera regionalpolitiken till lägre kostnad” http://www.folkpartiet.se/templates/AreaContentPage____14816.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 
Skicka en kommentar