måndag 30 september 2013

Fossilfritt om tjugofem år?

Är regeringen enig om målet fossilfritt samhälle. Det finns anledning att ställa frågan. Nästan ingen representant för regeringen talar om det. Visserligen fanns frågan på Centerns senaste stämma. Partiet vill inte ange mål för tidpunkten. Det kanske är klokt, men nog blir målet mindre förpliktigande därigenom.
Men tänk om Alliansen i den gemensamma valrörelsen (för en sådan lär man väl planera för) kunde säga att Sverige ska vara ett helt fossilfritt samhälle om tjugofem år. Ty så bråttom torde det vara.
Det skulle ge tydliga signaler till de företag, som överväger att investera i produktion med icke förnybara energislag
Skicka en kommentar