söndag 29 september 2013

Hägglund tänker fritt

Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större. Ledaren i dagens Upsala Nya Tidning lyder "Hägglund tänker rätt". Den handlar om Hägglunds utspel om NATO och om sjukvårdshuvudmannaskapet. Han tycker man ska utreda formerna för ett eventuellt medlemskap för Sverige i NATO. Han vill utreda frågan om överförande av driften av sjukvården i Sverige från landstingen till staten.
Om det Hägglund nu tänker är rätt, vad är tänkandet större än. Nej, det är på sin höjd stort, men även det är jag tveksam om. Kanske borde rubriken haft lydelsen "Hägglund tänker fritt". Det tycks åtminstone en del av ombuden vid helgens Kristdemokratiska stämma ha tyckt.

I ett fritt tänkande om sjukvården ingår att fundera över, bland annat, varför inte lagstiftningen om, till exempel, jämlik vård blivit verklighet. Varför har staten inte lyckats få genomslag för sina lagar? Är det fråga om bristande insikt om hur man styr politiskt? Finns det risker med att sjukvården styrs av en stat, som inte förmår styra? Vad talar för att bara ett överförande av huvudmannaskap förändrar verkligheten? I ett fritt tänkande om sjukvården är frågorna många.
Skicka en kommentar