torsdag 3 oktober 2013

Varför köper ni smutsig el?

Antalet jordklot är starkt begränsat. Nödvändigt därför att vi hanterar vårt fordklot på ett klokt sätt. För närvarande gör vi inte det. Undersökningar visar att ingen i Sverige vill att elen produceras av kolkraft. Nog är det mot den bakgrunden förvånande att trots detta åttiofem procent köper sådan el. Varför väljer man då inte att köpa ren el? Helt säkert en kunskapsfråga. Jag märker det i min omgivning. Ibland möts jag, fortfarande, av ett skratt och kommentaren, "det är väl samma el vi alla får".
För varje kilowattimme ren el vi köper bidrar vi till den nödvändiga omställningen från smutsig och farlig elproduktion
Om man inte vet hur den egna elen produceras finns ett enkelt sätt att kolla. Gå in på www.smutselskollen.se
Skicka en kommentar