söndag 20 oktober 2013

Brister i partiernas interna demokrati

Nu är det nomineringstider. De politiska partierna ska utse vilka personer man vill ska representera partierna i olika val. Vi har nästa år inte mindre än fyra val.
Hur går det till att utse representanter? I en första etapp inhämtar man förslag från medlemmarna. Många lämnar då sitt eget namn. I den delen liknar det en jobbansökan. Etappen därefter heter provval, som innebär att medlemmarna får rösta på de som accepterat att delta i provvalet. Dessa svar tas som svar på huruvida man vill kandidera i valet.
Det är ju emellertid så att endast ungefär en tredjedel av medlemmarna deltar i provvalet. Trots det låga deltagandet väger provvalsresultatet tungt när man fattar beslut. Den interna demokratin har därmed sina brister; ja stora brister.
Jag har valt att inte delta i ett val, som har sådana demokratiska brister. Däremot står jag till förfogande när mitt parti ska i demokratisk ordning fatta beslut om kandidater i valen. Men det vet ju inte medlemmarna eftersom man tror att finns man inte med i provvalet så finns man inte.
Partierna har en del att fundera över när det gäller deras egna processer
Skicka en kommentar