onsdag 16 oktober 2013

EU! Bort med tassarna

Jämställdhetsdebatten uppvisar en del märkliga inslag. Ja, märkliga är ju en värdering av mig. Dock känns det främmande att ett liberalt samhälle skulle lagstifta om hur stor andel av företagens styrelser, som ska bestå av män respektive kvinnor. Jämställdhetsdebatt måste väl handla om att påverka opinionen; påverka företag att åstadkomma en högre, helst lika stor, andel kvinnor.
Till råga på allt har den frågan hamnat i EU. Där finns ett förslag om att de cirka 5000 börsnoterade företagen inom EU senast 2020 ska ha minst 40% kvinnor i styrelserna.
Det måste ankomma på företagen att själva bestämma hur styrelserna ska se ut. Och, inte ökar tilltron till EU med sådan politik


 
Skicka en kommentar