tisdag 29 oktober 2013

Ingen alkoholskatt för etanolbränsle

Vad betyder detta riksdagsbeslut? Blir etanolbränsle billigare eller är det endast en formell fråga. Ja, det sistnämnda, ty vi betalar väl inte alkoholskatt för etanolbränsle. Vem kan förklara riksdagsbeslutet?
"Lagen om alkoholskatt ändras så att det tydligt framgår att alkoholskatt inte ska betalas för etanolbränslen. Ändringen börjar gälla den 1 december 2013 men tillämpas från den 1 oktober 2013".
Skicka en kommentar