torsdag 31 oktober 2013

Larvig oenighet

Sådan här oenighet är larvig. Nog borde enighet kunna nås. Men allt för att få framföra kritik mot varandra.
"Utbildningsutskottet säger ja till regeringens förslag om att vissa lärare ska kunna få legitimation under en övergångsperiod även om de inte uppfyller kraven. En majoritet i utskottet vill också att bestämmelserna om lärarlegitimation ska gälla fler yrkesgrupper inom skolan. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram en plan för hur detta ska gå till. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande, som grundar sig på en S-motion.
Riksdagen beslutade 2011 att införa ett legitimationssystem för lärare och förskollärare. Regeringen föreslår nu att vissa lärare och förskollärare ska kunna få legitimation under en övergångsperiod även om de inte uppfyller dagens krav. Det gäller till exempel lärare med lång undervisningserfarenhet, lärare i särskolan och lärare inom kultur- och musikskolan. Undantaget ska gälla lärare som är verksamma den 1 december 2013. Fritidspedagoger föreslås få undervisa på fritids utan att ha legitimation. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Skolverket kommer att informera om de nya bestämmelserna.
Vissa lärare kan få tillsvidareanställning utan legitimation
I dag kan en lärare utan legitimation få undervisa högst ett år i taget. Reglerna gäller dock inte för lärare i modersmål, ett yrkesämne eller individuella kurser eller orienteringskurser på komvux. Dessa lärare kan få en tillsvidareanställning även om de saknar legitimation. Fritidspedagoger som undervisar på fritids behöver inte heller ha lärarlegitimation för att få tillsvidareanställning.
Regeringen bör återkomma till riksdagen med en plan
När riksdagen beslutade om lärarlegitimationen sa man ja till regeringens förslag om att bestämmelserna av praktiska orsaker inte skulle gälla vissa lärargrupper. Utbildningsutskottet anser att det är viktigt att riksdagen uttrycker att processen med att införa lärarlegitimation inte får stanna med det beslut som togs då. Målet bör vara att även de här lärarna och fritidspedagogerna ska kunna få en lärarlegitimation. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att ta fram en plan för hur fler yrkesgrupper ska kunna omfattas av bestämmelserna om lärarlegitimation. Regeringen bör bland annat se över vilka insatser som skulle krävas inom personalförsörjning och fortbildning, och vilka ekonomiska konsekvenser en sådan förändring skulle få.
Förslaget innebär att utskottet säger ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Regeringspartierna ser risk för rekryteringsproblem
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande. Partierna understryker att fritidspedagoger och de lärare som förslaget gäller redan i dag kan få legitimation. Däremot anser partierna inte att legitimation ska vara ett krav för dessa lärargrupper. Ett sådant krav skulle göra det svårare att rekrytera nya lärare inom områden där det redan i dag är brist på lärare, anser regeringspartierna"
Skicka en kommentar