måndag 4 november 2013

Ärna. Försöker förstå, men lyckas inte

Jag försöker förstå. Förstå ställningstagandet att säga ja till en ny civil flygplats nära en storstads centrum. Hur tänkte ni? för att använda dagens journalisters språkbruk. Har ni upplevt svårigheter för boende i Uppsala med omgivningar att nå en flygplats? Arlanda, Stockholms och Uppsalas flygplats ligger fyrtio minuter bort. Knappast.
Arbetstillfällena? Jobbskapande åtgärder är viktiga. Men i allt vi gör måste vi väga in olika konsekvenser. I flygplatsfrågan handlar dessa, i första hand, om miljökonsekvenser. Ökat buller, mer luftföroreningar till en luft, som redan är kraftigt förorenad, och ökade grundvattenproblem.
Igen: hur kan man landa i uppfattningen att säga ja till ny flygplats intill ett stadscentrum?
Skicka en kommentar