måndag 4 november 2013

Morgondagens friskola, en annan sorts friskola

Bättre friskoledebatt efterlyser Upsala Nya Tidning i dag på ledarplats. Det är inte svårt att instämma i detta. Man resonerar om svårigheten att utforma incitamentssystem och bristen på väl utformade kvalitetskrav.
Friskolesystemet är här för att stanna konstaterar ledaren. Jo, kanske det, men inte dagens konstruktion. Vårt skolsystem är uppbyggt så att kommunen har ansvaret för planering och drift. Friskolorna lever emellertid sitt liv vid sidan om. En friskola ska medges starta om den anses uppfylla kvalitetskraven. Skolverket godkänner och inhämtar yttrande från kommunen. Skolverket utövar  tillsyn. Det är märkligt att den som har ansvaret för skolverksamheten inte är den som prövar och godkänner en friskola.
Nuvarande friskolesystem är inte här för att stanna. Däremot är det viktigt att kommunerna inbjuder andra aktörer att vara med och driva skolor. Morgondagens friskola är således en skola, som är godkänd av kommunen, avtal tecknats med kommunen och tillsyn utövas av kommunen. Först måste emellertid klaras ut hur kvalitetskraven, möjliga att följa upp, ska utformas. Den uppgiften måste staten ta på sig men hålla sig borta från driftsfrågor.

Att ledaren avslutas med meningen: "Sådan dogmatism är bara till gagn för de som vill inskränka utbildningsväsendets mångfald", är ett tecken på brister i dagens skola. Borde väl lyda: "...är till gagn för bara de som vill...."
Skicka en kommentar