torsdag 21 november 2013

Ärnabeslutet är avslöjande

Efter att ha funderat några år har regeringen gett klartecken till etablerandet av ny civil flygplats nära Uppsala centrum.

Miljödomstolen har sagt nej av miljöskäl
Kommunen har sagt nej av miljöskäl
Ett flertal organisationer har sagt nej av miljöskäl
Regeringen har sagt ja av skälet jobbskapande

Regeringens beslut är avslöjande. Miljöintressen får vika för kortsiktiga ekonomiska intressen. Besvikelsen över Centern är enormt stor, alldenstund man innehar miljöministerposten och innehavaren av posten tidigare sagt sig vara emot att ny civil flygplats etableras på Ärna. Men besvikelsen drabbar hela Alliansen.

Alliansen har med sitt beslut negligerat fakta såsom starkt ökar buller för många människor intill Uppsala centrum, ökade luftföroreningar och hot mot dricksvattenförsörjningen. Härigenom har man också bortsett från det bortfall av röster i kommande val, som torde bli en ofrånkomlig konsekvens
Skicka en kommentar