tisdag 19 november 2013

Omsorg om invandrade personer

Årets landsmöte var intressant. Jag var inte där, men mediabilden ger en antydan om en sakta och försiktig återgång för Folkpartiet till en borgerlig vänsterposition. Framtiden får utvisa huruvida retoriken kommer att befästa bilden.
Ett av de beslut, som är en del av bilden är följande:
"Alla som flyttar till Sverige ska erbjudas utbildning om hur det svenska samhället fungerar. För den som vill ansöka om svensk medborgarskap ska genomgången samhällsutbildning vara obligatorisk. Det har Folkpartiets landsmöte nu fattat beslut om.

- Den som invandrar till Sverige och väljer att bli svensk medborgare visar att hon eller han känner samhörighet med landet och vill vara en del av dess framtid. Det ska vi välkomna. Vi varken kan eller ska inte styra vilka värderingar olika individer har, men vi alla måste känna till vilka rättigheter och skyldigheter som vi har i vårt demokratiska samhälle. Därför är samhällsutbildningen viktig, säger Erik Ullenhag, 2:e vice ordförande i Folkpartiet Liberalerna."
Skicka en kommentar