torsdag 21 november 2013

Dagens språkkurs

Kontamination är ett begrepp, som kan användas om två uttryck, som blandas ihop. En vanlig kontamination är "Ta till vara på", som är en sammanblandning av "Ta vara på" och "Ta till vara". Att media inte klarar att göra åtskillnad och undvika sammanblandning är inte acceptabelt
Skicka en kommentar