onsdag 13 november 2013

Ansvar för arbetsmiljö och antal vårdplatser

Akuten vid Akademiska sjukhuset beskrivs i dagens Upsala Nya Tidning som ett stort problem. Långa väntetider, fullsatta vårdavdelningar trångt på Akuten. Hotad patientsäkerhet? Ja säger personal. Nej, säger chefsläkare. Oacceptabel arbetsmiljö säger personal och representant för facklig organisation.
Det är bra att facklig organisation engagerar sig i frågorna. Men det är också viktigt att fackliga förtroendevalda har kunskap om var ansvar ligger. Arbetsmiljön är en ledningsfråga. Men när en facklig organisation kräver besked av sjukhusledningen om vad man ska göra åt platsbristen blir jag fundersam. Frågan är politisk.
När liknande frågor aktualiseras i en kommun får nämndordföranden, helt riktigt, stå till svars utåt. Men inte i landstinget. Är det ett tecken på okunskap eller handlar det om politikernas abdikation?
Skicka en kommentar