tisdag 12 november 2013

Bra och viktigt Signerat

Det är alltid med stora kunskaper som grund Håkan Holmberg formulerar sig i Upsala Nya Tidning. Analyserna bygger också på en tydlig ideologisk syn.
I dag skriver han på sidan fyra under "Signerat" om den starkt nazistinspirerade Svenska Motståndsrörelsen. Rörelsens anhängare uppmanas beväpna sig. Fel att ge dem tillstånd att demonstrera, skriver Holmberg. Rörelsen är våldsbejakande och antidemokratisk. Det är inte  oproblematiskt att säga nej till demonstrationer. Man ansöker ju om att få genomföra fredlig demonstration. Demonstranternas förhoppningar tycks emellertid vara att man skall lyckas provocera så till den grad att otillåtna medel används av motdemonstranter och härigenom anse sig ha rätt till egna våldshandlingar.
Slutsatsen att rörelsen borde inte få tillstånd måste vara riktig mot bakgrund av att den tydligt redovisar våldsbejakande- och antidemokratisk inställning
Skicka en kommentar