tisdag 12 november 2013

"Varken...eller" tycks svårt att använda

Vårdplatser bantas bort. Det är ofta svårt att ha synpunkter på nyheter utifrån en enda nyhetsartikel. Minskning av antal platser för äldre med demensrelaterad psykiatrisk sjukdom låter inte som någon god idé.  De åldersrika blir fler. I vilken grad blir gruppen med demenssjukdomar, ja över huvud taget sjukdomar, fler? Visst lägger vi friska år till livet. Är antalet sjuka år konstant?
Jag skulle vilja se min tidning ägna sig åt en del sådana analyser.
Dessutom skulle jag vilja se en perfekt svenska. Inte en sådan mening som: "Det är varken lätt för anhöriga eller för boendepersonal...". Det finns åtminstone fyra alternativa sätt, som är språkligt korrekta, att uttrycka detta på. 1. "Det är lätt för varken anhöriga eller boendepersonal..." 2. Det är lätt varken för anhöriga eller för boendepersonal..." 3. "Det är inte lätt för vare sig anhöriga eller boendepersonal..." 4. "Det är inte lätt vare sig för anhöriga eller för boendepersonal..."
Fyra alternativ, men absolut inte som det står i artikeln
Skicka en kommentar