måndag 4 november 2013

Fossilfritt när?

När kan Sverige vara ett helt fossilfritt samhälle? Är det viktigt att sätta upp ett årtal? Nja, det som känns viktigt nu är att regeringen tydligt slår fast att energipolitiken ska syfta till omställning till fossilfritt.
LO går nu före. Där tror man att Sverige på sikt klarar sig utan kärnkraft. I regeringen säger ett parti: bygg nya kärnkraftverk. Ett annat: om hundra år ska Sverige vara fossilfritt och ett tredje säger: Ingen brådska att avveckla kärnkraften, men, jo, den ska avvecklas.

Socialdemokraterna är fortfarande otydliga och visar oförståelse för kärnkraftens risker
Skicka en kommentar