torsdag 28 november 2013

S och M är tydliga i fråga om allians

Regeringspartierna kritiserar Socialdemokraterna för att det inte är tydligt i fråga om  koalitionsbildning efter nästa val. Med vilka vill man regera om Alliansen förlorar sin nuvarande ställning? är den fråga, som upprepas.
Socialdemokraterna är tydligt om att man inte är berett att ingå i någon allians före valet. Koalition är en fråga, som man klarar av efter valet. Partiet anser  sig ha erfarit att säga både att man ska ingå i en viss allians och att man kan tänka sig andra konstellationer efter valet, skapar en otydlighet, som väljarna inte gillar.
Från även Moderaternas sida anges endast en linje. Om inte Alliansen kan behålla regeringsmakten så går partiet i opposition. Båda partierna intar endast en ståndpunkt, fast olika. Moderaterna gör bedömningen att säga dels att man satsar på Alliansen i valet dels att man kan efter valet tänka sig ingå i annan konstellation, skapar en osäkerhet, som partiet förlorar på

Skicka en kommentar