söndag 1 december 2013

Svårare att marknadsföra modersmjölksersättninng

Amningsdebatten uppstår med ganska jämna mellanrum. Frågan är aktuell nu. Kanske har riksdagens behandling av en lagstiftningsfråga om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring bidragit till det. Ny lag gäller från årsskiftet. Den tycks ha tillkommit som en anpassning till EU - regler.
"Den nya lagen innebär bland annat att marknadsföring av modersmjölksersättning bara får göras i vetenskapliga publikationer och publikationer inriktade på spädbarnsvård. All annan form av marknadsföring blir förbjuden. Marknadsföringen ska ge nödvändiga upplysningar om produktens användning och får inte avråda från amning. Den får heller inte ge intryck av att uppfödning med modersmjölksersättning är likvärdig med eller bättre än amning.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag."

Anm. Synd att riksda´ns formulering lämnar en del övrigt att önska. "...marknads föring av modersmjölksersättning bara får göras i vetenskapliga publikationer..." Borde väl lyda: "...får göras i bara vetenskapliga publikationer..."

Företagare får sänkta egenavgifter (SfU5)

Egenavgifterna sänks med 2,5 procentenheter från 1 januari 2014. Egenavgifter är de avgifter företagare betalar för att finansiera bland annat sin pension och sjukförsäkring. Sänkningen av egenavgifterna görs genom att avdraget vid beräkningen av egenavgifterna höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget. Det maximala avdragsbeloppet höjs med 5 000 kronor till 15 000 kronor per år.
Begränsningsregeln som gäller avdrag för egenavgifter för delägare i handelsbolag och personer som tillsammans driver näringsverksamhet tas bort.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bland annat sänkning av arbetsgivaravgifterna för småföretag, för företag i glesbygd och för unga.
Skicka en kommentar