torsdag 2 januari 2014

Fredsjubiléet i Uppsala

Under mina riksdagsår var jag verksam i en fredsorganisation med namnet Peace Quest International. Efter ett av mötena med styrelsen, väntande på tåget mot Uppsala, på Centralen i Stockholm stötte jag ihop med dåvarande landshövdingen i Uppsala län, Ann-Carhrine Haglund. Hon berättade om sitt nystartade projekt, att få till stånd ett fredsmuseum. Det här mötet ledde till att jag var med vid starten av muséet, som nu är Fredens Hus. Värdet av det arbete, som utförs där är ovärderligt och förtjänar större uppmärksamhet från mediernas och politikernas sidor än vad som är fallet. När nu Uppsala ska under 2014 på olika sätt fokusera på fredsfrågor är en förhoppning att kommunen ska bidra till att sprida kunskap om Fredens Hus. Jag vill ge en eloge till kommunen för att man har en särskild projektledare för fredsjubiléet. Själv funderar jag över vad jag kan bidra med. Till att börja med en debattartikel?
Skicka en kommentar