lördag 1 februari 2014

Mycket positivt i vårt landsting

Visst händer det en hel del positivt i vårt landsting. Men man måste förbättra kontakten med länsmedborgarna, som ju i dag ser bara de negativa reportagen Se på detta med vårdcentral på Resecentrum. I februari fattas beslut om att flytta Fålhagens vårdcentral till Stationsgatan. Vårdcentralen kommer att öppna vid årsskiftet. Alla vårdcentraler kommer nu att ha minst fyra timmar drop-in dagligen och det kommer att bli enklare att även få tid för ett bokat förstabesök. Administration som kan omfördelas, vilken som kan minskas och vilken som helt kan tas bort. Kortare vårdköer Den senaste tiden har köerna blivit kortare i Uppsala län och vi når både grundkrav och prestationskrav på operation. Det innebär att vi får utdelning från statliga pengar i det som kallas kömiljarden. Fler vårdplatser öppnas och 70-tal sjuksköterskor rekryteras Produktionsstyrelsen (sägs vara sjukhusledningens beslut, men antal platser måste vara ett politiskt beslut)öppnar 14 nya vårdplatser
Skicka en kommentar