onsdag 5 mars 2014

I realiteten nej, i teorin ja

Folkpartiet har i stora delar ett bra nytt miljöprogram. Man betonar, till exempel, problemet med avfallet från kärnkraftsproduktion. "Kärnkraft skapar farligt avfall, som måste hanteras." Eftersom avfallet ännu inte kan hanteras borde detta innebära nej till kärnkraft. Ytterligare argument för att säga nej är meningarna om säkerhetskrav. "Staten ska i största möjlig mån vara neutral mellan energislag som uppfyller miljö- och säkerhetskraven. För alla energislag ska det finnas tydliga miljö- och säkerhetskrav." Allt tyder på att stränga säkerhetskrav inte uppfylls. "Nya kärnkraftsreaktorer som klarar högt ställda säkerhetskrav ska kunna byggas i Sverige." Vad betyder högt? I realiteten säger Folkpartiet nej till ny kärnkraft, i teorin ja
Skicka en kommentar