tisdag 29 april 2014

Svaret är ja

Den här debatten var nog livlig. Tänk, frågeställaren har lagt ner flera timmar på att formulera frågorna. Svaret tog fem sekunder. Kunde ha fått det svaret i korridoren på landstinget. Men tanken var väl att få en debatt inför oss medborgare. Kanske se över frågeinstitutet? "[2014-04-23] Fråga om situationen på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping Vivianne Macdisi (S) ställde en fråga till landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) om situationen på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Frågan ställs mot bakgrund av att akutsjukvården idag inte har egna läkare, utan bemannas av läkare från andra kliniker. För några år sedan lades akutläkarprojektet ner. Enligt Macdisi är kontinuitet och fasta läkare på akutmottagningen, med särskild kompetens inom akutsjukvård en förutsättning för att stärka teamarbetet, öka vårdkvaliteten för patienterna, minska väntetiderna och förbättra arbetsmiljön. Därför behövs fasta akutläkare som har sin hemvist på akutmottagningen samtidigt som andra specialiteter också behöver finnas tillgängliga. Socialstyrelsen kommer från 1 januari 2015 att göra akutsjukvård till en egen basspecialitet. Frågor: Kommer du aktivt att arbeta för att Akademiska sjukhuset inom ramen för läkarutbildningen erbjuder akutsjukvård som egen basspecialitet från 2015? Kommer du aktivt att arbeta för att Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping på sina akutmottagningar har fasta läkare som är anställda i den verksamheten och med kompetens i akutmedicin? Svar: Ja och ja."
Skicka en kommentar