söndag 27 juli 2014

M har rätt i fråga om Kommunrevisionen

Vissa skor sig på ungdomarna. Detta handlar några artiklar under den senaste tiden om. Moralen är som bekant låg när det kommer till pengar. Nu anser man i Uppsala kommun att problemet är så stort att Kommunrevisionen måste granska avtal och efterlevnaden av dessa, när det gäller placeringar av ungdomar med missbruks- och kriminellt beteende.
Partierna förefaller vara överens om nödvändigheten av att göra denna granskning. Ett parti, enligt tidningsreferat avviker. Moderaterna anser att det är ansvarig nämn, som ska granska. Jag tycker det är en självklarhet vad Moderaterna anser. Frågan äe emellertid varför denna beställarnämnd inte gjort en uppföljning.
Ska Kommunrevisionen bli ett organ för uppföljning av alla beställarmämnders  köp, då får man att göra. Ja, alla förstår att detta är en omöjlighet. Åter igen, se till attpolitikerna får klart för sig vilken roll man har. Det kan ske endast genom en obligatorisk utbildning i början av varje mandatperiod

Skicka en kommentar