söndag 27 juli 2014

Styrsystem och specialdestinerade statsbidrag

Målstyrningens självmål, skrevs om i en debattartikel härom da´n.Förr var statsbidragen riktade, i dag är statsbidragen samlade i en påse till respektive kommun var en annan aspekt på dåliga förändringar.
Kritiken mot systemet med specialdestinerade statsbidrag var att systemet är stelbent och tar inte hänsyn till lokala variationer. Låt kommunerna själva bestämma. Det är där man vet hur behoven ser ut.Och så ska politikerna inte detaljstyra, var en annan trend. Man ska målstyra.Budgeten ska byggas upp i två delar, ändamålsbudget respektive ansvarsbudget..
Nja det är nå´t som är fel, började man tala om. För mycker centralstyrning. Vi bildar kommundelsnämnder. Missnöjda medborgare. Ny centralisering. O.s.v.
Vid ingen förändring har samtidigt skett en förändring i politikernas agerande. Samma sätt att utöva politik på som alltid.
Min slutsats är klar. Styrmodeller och organisation är ointressanta så länge vi har politiker, som inte klarat ut 2010-talet kräver. En helt ny sorts politiker. Men var finns dom? Till att börja med kan man med utbildning göra om dagens politiker och hoppas att morgondagens kommer att se vad som krävs. Därom är jag emellertid mycket pessimistisk
Skicka en kommentar