måndag 28 juli 2014

Var sjätte domare är pensionär. Och?

Var sjätte domare är pensionär. Detta var en nyhet härom dagen. Och? , var min reaktion. Det framställdes som ett stort problem.
Hur var det nu med synen på äldre i vårt land? Skulle vi inte ändra syn? Det har politikerna sagt. Jo, jag vet, även i politiken behandlas äldre såsom nyheten om domare illustrerar. Det är i partiprogrammen förändringen har skett, men inte i verkligheten.
Skicka en kommentar