lördag 27 september 2014

Namnet är Folkpartiet

Svenska språket tycks vara svårt. Därtill kommer att undervisningen i svenska är bristfällig. Många formuleringar är förvånande felaktiga. Tråkigast är att notera att språket i våra tidningar blir allt slarvigare.
Just nu läser jag en rubrik, som lyder: Det behövs ett starkare Folkparti - i hela Sverige. Sannolikt menar man: Det behövs ett starkare Folkpartiet. Alternativt kan man mena att det behövs ett folkets parti, men eftersom man stavat med stor bokstav avser man säkert det parti, som heter Folkpartiet. Namnet är Folkpartiet.

Skicka en kommentar