fredag 26 september 2014

Klipp banden till partierna

UNT behandlade i sin ledare i går frågan om politiskt tillsatta nämndemäns vara eller inte vara. Argumentet för nuvarande ordning handlar om att nämndemännen ska komplettera juristprofessionen genom att representera medborgarna.
UNT landar i att det nu är dags att helt klippa banden till de politiska partierna. En utredning har visat att det finns bättre vägar att åstadkomma medborgarrepresentation på än att gå via partierna.
Jag kan bara instämma i vad UNT skrev.
Skicka en kommentar