fredag 26 september 2014

Hjälp mig att förstå

Vi läser åter om ett misslyckande av staten. Staten har i lag fastställt jämlika förhållanden i skolorna i landet och en hög kvalitet. Nu visar det sig att man inte lyckats med sin uppgift att se till att kommunerna anställer behöriga lärare. Man har genom sitt verk, Skolverket, gjort uppföljning av kravet på behörighet, men man har inte ens idéer om hur man ska få genomslag för sina krav.
Jo, ett förslag har förts fram, nämligen att ge staten ännu större ansvar; ansvaret för även den dagliga driften av skolorna.
Kan någon hjälpa mig att förstå
Skicka en kommentar