fredag 26 september 2014

Se till att staten kan klara sin uppgift

I dagens ledare i UNT läser jag "Det är nu dags att på allvar diskutera var ansvaret för skolan ska ligga.
Jo, även om staten inte lyckas ta sitt ansvar vore det nog ingen bra idé att flytta statens ansvar till regioner eller till kommunerna
Men så upptäcker jag att vad ledaren menar är att kommunerna, som har ansvar för den dagliga driften av skolorna bör lämna ifrån sig det ansvaret till staten, den stat, som misslyckats med sin styrning.
Driftansvaret ska alltså flyttas i en tid då situationen i skolan är, minst sagt, oroande. Hur mycket ökar oron av en gigantisk omorganisation och överförande till någon, som inte klarat sin nuvarande uppgift
Se nu till att åtgärder vidtas för att staten ska klara sina åtaganden
Skicka en kommentar