fredag 26 september 2014

Nästan jämn könsfördelning i riksdagen

Nu är vi nära jämn könsfördelning i riksdagen. Jag tror vi får se tydliga förändringar i sättet att bedriva politik på. Gummorna kommer att visa att gubbfasoner inte duger längre. Vi får säkert en mer ärlig politik och mer av hjärta i politiken. Jag tror också att vi får se att initiativ tas för att utjämna löneskillnaderna mellan könen och också initiativ för mer jämställdhet i hemmen.

"Nu är det klart hur mandatfördelningen mellan de åtta partierna ser ut och vilka ledamöter som tar plats i riksdagen efter valet. Den yngsta ledamoten är född 1993 och den äldsta 1933. Av ledamöterna är 197 män och 152 kvinnor. På Valmyndighetens webbplats finns information om röstfördelningen. Den nya riksdagen samlas för upprop och val av talman den 29 september. Ceremonin för riksmötets öppnande äger rum den 30 september. En preliminär plan för höstens arbete finns på valingången"
Skicka en kommentar