fredag 26 september 2014

Industrin vill ha energi

Svensk industri vill ha garantier för god tillgång på el. Industrin bryr sig inte så mycket om hur elen produceras. Ett visst bekymmer finns dock för att intresset för satsning på kärnkraft är svalt; från kärnkraftsindustrins sida. Orsaken är att kärnkraftsföretagen har svårt att räkna fram lönsamhet. Kärnkraftsverk syns inte bli lönsamma ens på lång sikt.
Vi har sålunda anledning att förvänta oss stora satsningar på förnybara energikällor. Detta med utgångspunkt från lönsamhet. Till detta kommer faktorer som riskerna med kärnkraft, olösta avfallsproblem och ändliga och inte förnybara bränslen.
Politiken framöver kommer att inriktas på stimulans av användning av förnybara energikällor
Skicka en kommentar