torsdag 30 oktober 2014

Landstinget förstår inte sin egen modell

Landstingsstyrelsen tycks ska fastställa vårdavtal. Men, hur hänger dert här ihop. Landstinget arbetar väl med styrformen beställa - utföra? Då är det väl Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som ska träffa vårdavtal med Produktionsstyrelsen.

Det här visar flera saker. Landstinget förstår inte sin egen styrmodell. Styrmodellen har aldrig införts, även om politiker tror det. Landstingets styrmodell lämpar sig dåligt för sjukvården. En gåta att ingen reagerar


"Vårdavtal och hälso- och sjukvårdsbudget skjuts upp

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att skjuta upp frågan om vårdavtal för 2015-2017 för Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering. Ärendet återremitterades, vilket innebär att vårdavtalen kommer att fastställas vid ett senare tillfälle.
Ett ärende om hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget för 2015 återremitterades också.
M, FP, C och KD reserverade sig"
Skicka en kommentar