fredag 31 oktober 2014

Ny pinsamhet

Landstinget "köper" tjänster av antingen landstingsdrivna utförare eller externa utförare. Med båda träffas väl avtal, likadana sådana. Hos båda utförarna görs väl uppföljningar för att kontrollera att avtal följs och av båda utkrävs väl ansvar?
Nu ska man införa en avgift för uppföljning av verksamhet hos externa utförare. Varför?
Antagligen är anledningen att man inte har tillräckligt styrande avtal. Men ska man då "köpa" av andra än egna utförare om man inte har bra avtal? För skillnaden är väl att egna utförare kan man ge uppdrag och direktiv i stället för att köpa som på en marknad. Det här tycker jag är en ny pinsamhet
"Avgift införs för kompletterande uppföljningar
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att landstinget ska kunna ta ut avgifter från privata vårdgivare i samband med kompletterande fördjupade uppföljningar. Avgiften blir 500 kronor per timme, upp till 50 000 kronor.
Landstinget har under det senaste året förstärkt arbetet med fördjupade uppföljningar av vårdgivare. I uppföljningarna granskar landstinget om vårdgivarna uppfyller kraven i avtalen.
Den avgift som nu införs gäller endast de fall där landstinget misstänker att det förekommer ekonomiska oegentligheter eller allvarliga medicinska brister hos vårdgivaren. I sådana fall görs en kompletterad uppföljning, som nu blir avgiftsbelagd. För den ordinarie fördjupade uppföljningen tas det inte ut någon avgift."
Skicka en kommentar