Jag kände i går behov av att reagera på debattartikeln i Upsala Nya Tidning.  Så här skrev jag, förutomatt tidningen ändrat mitt "beställa - utföraorganisation" till "beställar - utförar - organisation."

Tänkvärt men otydligt
Kurt Rönnblom och Gudmar Lundqvist konstaterar att en ny mandatperiod kräver nytändning i form av översyn av mål och formerna för hur man styr. Vem håller inte med om detta? De uttrycker sedan åsikten att landstingets beställar–utförar-organisation måste avskaffas. Den kan inte avskaffas, ty den har aldrig införts. Både tjänstemannaledningen och den politiska ledningen tror att man tillämpar detta styrsystem. Beställa – utföra ska inte ses som en organisationsform utan som ett styrsystem; en tvåpartsstyrning.
Visst har artikelförfattarna rätt i att Produktionsstyrelsen bör avskaffas omgående. Dess roll är otydlig. Om styrning enligt beställa – utföra skedde skulle Produktionsstyrelsen vara motpart till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Produktionsstyrelsen sitter emellertid off-side eftersom Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förhandlar direkt med förvaltningarna, en ordning, som är långt ifrån beställa – utföra.
Vad som krävs är tydliggörande av politiken, som måste utformas av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse. Därav följer en sammanhållen tjänstemannaledning. Ansvaret för produktionen bör åläggas professionella styrelser för respektive Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Primärvården och Folktandvården.
Nej Rönnblom och Lundqvist, ingen ”ny” beställar-utförar-organisation.
Politiken (landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige) beslutar om vad som ska produceras. De professionella styrelserna ansvarar för att besluten förverkligas.
Harald Nordlund