tisdag 25 november 2014

Tack för artikeln, Ludmila Rosengren

En angelägen och bra, av Ludmilla Rosengren, skriven artikel i UNT den 20 november.  Livskunskap en livlina, lyder rubriken. Visserligen omfattar begreppet livskunskap mycket mer än psykiatriska problemställningar, som artikeln tar upp,
Ludmila skriver: År 2013 dog 1606 personer i självmord. De flesta hade vi kunnat rädda med konkreta suicidpreventiva strategier och politisk vilja. Då måste vi medborgare kräva: Politiker! Visa vilja och se till att strategier utarbetas och avdela medel för att förverkliga strategierna. Det finns tio miljoner kronor att hämta genom minskad och effektivare politisk organisation
Skicka en kommentar