lördag 31 januari 2015

Amatörmässig hantering

Det framstår som amatörmässigt. Debatt inför öppen ridå om ett förslag. Är det inte bra att debatten är öppen? Jo, men när förslag ska utformas får det inte se ut som att beslut är fattat. Så är ju emellertid inte fallet. Debattartikeln om migration och integration var ett så stort misstag att man undrar över om det var erfarna politiker, som agerade.
Men de protesterande tycks väldigt angelägna om att höras och synas. Hur står det till i ett parti, som inte kan klara att utarbeta förslag till sitt högsta beslutande organ? Kan det vara så att det blivit regel att det som partiledaren säger är alltid partiets uppfattning; när partiets stöd i opinionen är hyggligt starkt. Men när det gungar då radar karriäristerna upp sig.
Märkligt att man i dag är så ovetande om vad olika personer har för uppfattning, eller blir det så här när karriär är viktigare än ideologi?

Skicka en kommentar