lördag 31 januari 2015

Fortsatta sanktioner mot Ryssland

Jag tror mer på detta språk än på vapenspråket
"Europarådets parlamentariska församling röstade den 28 januari för fortsatta sanktioner mot Ryssland. Bland annat beslutades att den ryska delegationen till församlingen inte heller fortsättningsvis ska ha rösträtt. Den svenska delegationen tog tydlig ställning vid beslutet.

Årets första delsession i den parlamentariska församlingen ägde rum den 26-30 januari i Strasbourg. Frågan om den ryska delegationens ackreditering stod högt på dagordningen den 28 januari. Den svenska delegationen, liksom en klar majoritet av församlingen, röstade efter en intensiv debatt för att godkänna den ryska delegationen men samtidigt förlänga suspenderingen av dess rösträtt samt rätten att representera organisationen i församlingens ledande organ. Frågan kommer att tas upp på nytt under församlingens session i april.
Den 28 januari röstade församlingen även igenom en rapport av riksdagsledamot Kerstin Lundgren (C) om implementeringen av samförståndsavtalet mellan Europarådet och Europeiska unionen. Parterna uppmanades att agera snabbt för att säkerställa att EU ansluter sig till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
En debatt hölls på temat "Terroristattackerna i Paris: tillsammans för ett demokratiskt svar". I en resolution betonade församlingen att en attack mot yttrandefriheten är en attack mot demokrati och frihet. Samtidigt underströks att kampen mot extremism måste präglas av respekt för de mänskliga rättigheterna.
Hela den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling deltog i sessionen i Strasbourg."
Skicka en kommentar