Utrikesminister Margot Wallström aviserade två utrikespolitiska nyheter i sina två FN-tal, som hon höll i Genève på måndagen: Ny svensk strategi för mänskliga rättigheter och ett svenskt återinträde i dealertinggruppen som verkar för att minska kärnvapens avfyrningsberedskap. Carl Bildt tog Sverige ut ur denna grupp 2009.
Utrikesministerns aktiva närvaro i det europeiska FN-högkvarteret kan ses som ett led i den svenska regeringens ambition att få Sverige invalt i FN:s säkerhetsråd.
I sitt första tal, vid öppnandet av FN:s råd för mänskliga rättigheters 28:e session, meddelade utrikesministern att Sverige inleder arbetet med en ny strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.
Denna nya strategi är den tredje i sitt slag och skall ersätta den tidigare strategin från 2007. Den nya strategin kommer att ha ett bredare anslag än de tidigare då den också omfattar Sveriges internationella arbete för demokrati och rättsstatens principer.
Syftet med strategin är att bestämma hur Sverige i utrikespolitiken skall prioritera olika områden och hur vi skall arbeta i bland annat FN, EU och Europarådet
Strategin tas fram av Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.
– Vi ser i dag ett ökat antal kränkningar av mänskliga rättigheter världen över, från konflikterna i Syrien och Ukraina, till att allt fler länder återgår till att använda dödsstraffet. Vi behöver därför angripa de här frågorna med ett bredare anslag, säger utrikesminister Margot Wallström.
I det andra Genève-talet för dagen, vid FN:s nedrustningskonferens, meddelade Margot Wallström att Sverige återigen träder in i dealertinggruppen som verkar för att minska kärnvapens avfyrningsberedskap. Utrikesministern framhöll att Sverige är drivande för kärnvapennedrustning och sätter människan i centrum för arbetet.
I den här FN-gruppen, som Sverige var med om att starta 2006, trädde Sverige ur under alliansregeringens och Carl Bildts (M) styre 2009.
– Kärnvapenbombningarna av Hiroshima och Nagasaki för snart 70 år sedan är en påminnelse om vilka fruktansvärda följder användningen av dessa vapen har på människor. Trots vetskapen om dessa humanitära effekter finns idag fler än 16 000 kärnvapen kvar: detta är oacceptabelt, alla kärnvapen måste avskaffas, säger utrikesminister Margot Wallström.
I en tid med ökade spänningar också i vårt närområde är arbetet för att eliminera alla kärnvapen viktigare än någonsin.
Utrikesministern meddelade också att Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) på uppdrag av UD gör en studie om autonoma vapensystem inför fortsatta diskussioner om sådana. Margot Wallström framhöll att beslut om liv och död inte ska lämnas till maskiner."