onsdag 4 mars 2015

När du bestämt dig för att bli politiker

Nu har du bestämt dig för vilket parti, du vill delta i. Du går till det första mötet. Spännande. Alla, som är där har varit aktiva en tid. Deras inlägg liknar varandras. Mycket går ut på att kritisera andra partier. Man har lärt sig att passa in. Allt för att kunna göra karriär och det lyckas för några.
Samtidigt gäller att partierna längtar efter förändring och förnyelse. Dyker någon upp på ett möte och är naturlig och vetgirig och inte utger sig för att veta och kunna allt sprids en nyfikenhet. Han/hon var intressant intressant för det nya och äkta.
Du ska vara den personen

Skicka en kommentar